Demokratiaindikaattorit 2013

Julkaistu
17.10.2013
Julkaisutyyppi
Selvityksiä ja ohjeita
Sarjanumero
52/2013
Tekijä
Sami Borg (toim.), Tomi Kiilakoski, Juri Mykkänen, Sami Myllyniemi, Marianne Pekola-Sjöblom, Sirkka-Liisa Piipponen, Sari Pikkala
ISBN (pdf)
978-952-259-334-4
ISSN
1798-7067
ISSN-L
1798-7059
Aihe
perusoikeudet ja demokratia
Tilaukset
Painetun julkaisun tilaus: julkaisut.om@om.fi

Tiivistelmä

Demokratiaindikaattorit 2013 -raportti muodostaa liiteaineiston Valtioneuvoston demokratiapoliittiselle selonteolle, joka on tarkoitus antaa eduskunnalle 2014. Raportti sisältyy Valtioneuvoston tutkimus-, ennakointi-, ja arviointitoimintaa koordinoivan työryhmän tutkimus- ja arviointisuunnitelmaan. Se päivittää vuonna 2006 oikeusministeriön julkaisusarjassa ilmestyneen Suomen demokratiaindikaattorit -kirjan tietoja (Borg 2006 toim.). Samalla raportti laajentaa kansanvallan tilan ja kehityksen tarkastelua muutamille uusille aihealueille. Laajimmin käsiteltäviä erityisteemoja ovat kuntademokratia, nuorten poliittinen kiinnittyminen sekä internet ja sosiaalinen media.

Raportin indikaattorikatsaukset ja teema-artikkelit perustuvat moniin tutkimusaineistosarjoihin ja yksittäisiin sähköisiin tutkimusaineistoihin. Niistä valtaosa on avoimesti käytettävissä Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston palvelujen kautta. Päivitetyt demokratiaindikaattorit löytyvät lähitulevaisuudessa Suomen vaalitutkimusportaalista (www.vaalitutkimus.fi).

Raportin tulokset on tiivistetty indikaattorikatsausosan ja kunkin teema-artikkelin loppuun. Suomalainen demokratia voi yleensä ottaen melko hyvin, mutta näkyvissä on kasvava osallistumattomuus vaaleihin ja puolueiden toimintaan.

Erot väestöryhmien välillä ovat merkittäviä, mutta tähän saakka kerätyt tutkimusaineistot eivät anna osallistumis- ja kiinnittymiseroista ja niiden syistä tarkkaa kuvaa. Jatkossa demokratiaseurannassa tulee kiinnittää huomiota nykyistä yksityiskohtaisemman ja luotettavamman kuvan luomiseen esimerkiksi rekisteri- ja kyselyaineistoja yhdistäen.

Julkaisu tiedostona

»
(pdf, 1529 KB)

Avainsanat

demokratia, kuntademokratia, indikaattorit, vaalit, puolueet, äänestäminen, poliitti-nen osallistuminen, poliittiset asenteet, kansalaisyhteiskunta, nuoret, internet, sosiaalinen media
 
Sivun alkuun |