Taloyhtiöiden viestinnän kehittäminen – Yhteenveto kesän 2015 verkkokeskustelusta

Julkaistu
14.9.2015
Julkaisutyyppi
Selvityksiä ja ohjeita
Sarjanumero
49/2015
Tekijä
Otto Vainio
ISBN (pdf)
978-952-259-471-6
ISSN
1798-7067
ISSN-L
1798-7067
URN
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-471-6
Aihe
arkielämään liittyvät säännökset
Tilaukset
Saatavilla vain verkkoversiona

Tiivistelmä

Taloyhtiöiden viestintäsuositusluonnoksesta 20.5.–30.6.2015 käydyssä avoimessa verkkokeskustelussa kerättiin kommentteja ja ehdotuksia taloyhtiöiden viestinnän kehittämiseksi. Verkkokeskustelu pohjautui taloyhtiöiden viestinnän, hallinnon ja erimielisyyksien ratkaisemisen kehittämiseksi syksyllä 2013 järjestettyjen verkkokyselyjen sekä keväällä 2014 käydyn verkkokeskustelun palautteen perusteella laadittuun luonnokseen taloyhtiöiden viestintäsuosituksi. Keskustelun pohjana olleen suositusluonnoksen laativat Suomen Kiinteistöliitto ry ja Suomen Isännöintiliitto ry yhteistyössä oikeusministeriön kanssa.

Verkkokeskusteluun osallistui 566 henkilöä, joilta saatiin 1255 kommenttia, 3664 ääntä ja 45 uutta ideaa taloyhtiöviestinnän kehittämiseksi. Keskustelua ohjasivat oikeusministeriön, Kiinteistöliiton ja Isännöintiliiton asiantuntijat.

Viestinnästä sopiminen. Verkkokeskustelun osallistujien mukaan viestinnän vastuunjako hallituksen ja isännöinnin välillä tulisi olla selvä, jotta päällekkäisiltä toimilta vältyttäisiin. Osallistujat pitivät tärkeänä, että osakkaiden ja asukkaiden tarpeet otetaan huomioon viestintäkäytännöistä sovittaessa, jotta viestintä olisi mahdollisimman tehokasta ja sujuvaa. Kaikkien asukkaiden huomioon ottaminen yhtiön ja asukkaiden välisessä viestinnässä osallistaa ja sitouttaa myös osakkaiden vuokralaisia ja parantaa kaikkien asukkaiden asumisviihtyisyyttä.

Miten viestitään – osapuolten kohtaaminen. Verkkokeskustelun osallistujan mukaan väärinkäsitykset ja väärät tulkinnat, osallistumattomuus, näennäiset kuulemiset ja muut vastaavat tilanteet synnyttävät ja jopa kehittävät konflikteja. Pelkkä viestintäprosessien luominen ja tietojen antaminen ja vastaanottaminen ei yksin riitä hyvään viestintään. Tärkeätä on myös se, että viestinnässä otetaan riittävästi huomioon toisen osapuolen lähtökohdat.

Verkkokeskustelun osallistujat pääosin kannattivat keskustelunohjaajien suositusluonnoksia hallituksen ja isännöitsijän välisestä viestinnästä, viestinnästä tilikauden aikana, poikkeustilanteiden viestinnästä, yhtiökokousviestinnästä ja taloyhtiöviestinnän tavoista. Osallistujat esittivät lisäksi paljon kehitysehdotuksia, kommentteja ja arvioita suositusten vaikutuksista. Toisaalta osallistujat kiinnittivät huomiota siihen, miten lisääntyvä viestintä ja avoimuus voi lisätä isännöinnin ja hallituksen työmäärää ja kustannuksia. Avoimuuden toteutustapa vaikuttaa olennaisesti viestinnän laatuun, työmäärään ja kustannuksiin.

Verkkokeskustelun palaute otetaan huomioon, kun Kiinteistöliitto ja Isännöintiliitto viimeistelevät ja julkaisevat suosituksen

syksyllä 2015.

Avainsanat

Asunto-osakeyhtiö, osakkeenomistaja, osakas, hallitus, hallituksen jäsen,
isännöitsijä, viestintä, viestintäsuositus, yhtiökokous, lainvalmistelu
 
Sivun alkuun |