Ahvenanmaan itsehallinnon kehittäminen. Ahvenanmaa-komitean 2013 loppumietintö

Julkaistu
16.06.2017
Julkaisutyyppi
Mietintöjä ja lausuntoja
Sarjanumero
33/2017
Tekijä
Komitean pääsihteeri: lainsäädäntöneuvos Janina Groop-Bondestam; muut sihteerit: autonomialakikehittäjä Marine Holm-Johansson, lainsäädäntöjohtaja Lars Karlsson, OTL Sten Palmgren
ISBN (pdf)
978-952-259-600-0
ISSN
1798-7105
URN
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-600-0
Aihe
perusoikeudet ja demokratia
Tilaukset
julkaisutilaukset.valtioneuvosto.fi

Tiivistelmä

Valtioneuvosto asetti syyskuun 19. päivänä 2013 parlamentaarisesti kokoonpannun komitean, jonka tehtävänä oli laatia ehdotus Ahvenanmaan itsehallintojärjestelmän uudistamiseksi. Komiteassa oli edustajia kaikista eduskuntaryhmistä sekä Ahvenanmaan maakuntapäivillä edustetuista ryhmittymistä. Komitean puheenjohtajana toimi presidentti Tarja Halonen. Toimeksiantonsa mukaan komitean tuli vuoden 2014 loppuun mennessä valmistella jatkovalmistelun linjauksia koskeva välimietintö sekä hallituksen esityksen muotoon laadittu loppumietintö 30. päivään huhtikuuta 2017 mennessä. Komitean toimeksiantoon kuului pääasiassa ehdottaa yhteiskuntakehityksen edellyttämiä itsehallintojärjestelmän ja itsehallintolain uudistuksia sekä valmistella ehdotus itsehallintoa koskevaksi nykyaikaiseksi lainsäädännöksi. Komitean tuli myös ehdottaa toimenpiteitä taloudellisen itsehallinnon kehittämiseksi. Lisäksi komitealle kuului tarkistaa maakunnan ja valtakunnan välistä toimivallanjakoa sekä ehdottaa muutettaviksi sellaisia toimivaltasäännöksiä, jotka ovat käytännössä aiheuttaneet tulkintaongelmia.

Komitea esitti välimietinnössään (OM mietintöjä ja lausuntoja 6/2015) linjaukset Ahvenanmaan itsehallinnon kehittämiseksi. Välimietinnössä komitea esitti näkemyksensä muun muassa mahdollisuuksista yksinkertaistaa uusien lainsäädännönalojen siirtämistä Ahvenanmaan maakuntapäivien lainsäädäntövaltaan koskevaa menettelyä sekä lisätä Ahvenanmaan taloudellista itsehallintoa. Loppumietinnön valmistelussa komitea noudatti pääasiassa välimietinnössä lukkoon lyötyjä linjauksiaan.

Esitysehdotuksessaan komitea ehdottaa kokonaan uuden Ahvenanmaan itsehallintolain säätämistä. Laki korvaisi vuoden 1991 itsehallintolain ja tulisi olemaan järjestyksessä neljäs itsehallintolaki. Tarkoituksena on ajantasaisen lain säätäminen ja mahdollisuuksien luominen itsehallinnon kehittämiseksi nykyistä joustavammalla tavalla. Vireillä olevan uudistamisen keskeisenä tavoitteena on Ahvenanmaan itsehallintojärjestelmän luominen, joka olisi nykyistä dynaamisempi ja joka ajan myötä mahdollistaisi eri toimivalta-alueiden joustavamman siirtämisen Ahvenanmaan maakuntapäiville. Ahvenanmaan yhteiskunta saisi täten enemmän vaikutusvaltaa sellaisten yhteiskunnallisten muutosten toteuttamiseksi, jotka ovat tarpeen Ahvenanmaan sopeuttamiseksi eri yhteiskuntasektoreilla tapahtuvaan jatkuvaan kehitykseen. Lisäksi ehdotetaan muun muassa itsehallinnon kulujen rahoittamista koskevan tasoitusjärjestelmän joustavoittamista.

(Suomenkielinen osuus alkaa sivulta 283)

Avainsanat

Ahvenanmaan itsehallinto, itsehallinto, valtiosääntö, Ahvenanmaa-komitea 2013
 
Sivun alkuun |