Vuoden 2019 vaalien yhdistämistä selvittävän työryhmän raportti

Julkaistu
16.06.2017
Julkaisutyyppi
Mietintöjä ja lausuntoja
Sarjanumero
38/2017
Tekijä
Vuoden 2019 vaalien yhdistämistä selvittänyt puoluesihteerityöryhmä
ISBN (pdf)
978-952-259-608-6
ISSN
1798-7105
URN
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-608-6
Aihe
vaalit, perusoikeudet ja demokratia
Tilaukset
julkaisutilaukset.valtioneuvosto.fi

Tiivistelmä

Eduskuntapuolueiden puoluesihteereistä koostuvan työryhmän tehtävänä on ollut selvittää vuoden 2019 eduskunta- ja europarlamenttivaalien yhdistämisen edellytyksiä.

Vuonna 2019 säännönmukainen eduskuntavaalien ajankohta olisi 14. huhtikuuta. Europarlamenttivaalien ajankohta määrätään EU-tasolla ja säännönmukaisesti vaalien ajankohta olisi 9.6.2019. Kyseiseen viikonloppuun osuu kuitenkin helluntai, joten on mahdollista, että vaalien ajankohtaa siirretään neuvoston yksimielisellä päätöksellä.

Koska europarlamenttivaalien ajankohta ei ole kansallisesti päätettävissä, yhdistäminen tarkoittaisi käytännössä eduskuntavaalien kertaluonteista siirtämistä. Eduskuntavaalien siirtäminen eteenpäin vaikuttaisi talousarvion valmisteluprosessiin ja Suomen EU-puheenjohtajuuskauteen valmistautumiseen.

Vaalien yhdistämisen hyötyinä olisivat muun muassa parempi äänestysaktiivisuus ja vaaliväsymyksen torjunta. Yhdistäminen edellyttäisi käytännössä sitä, että eduskunta pidentää omaa toimikauttaan, minkä vuoksi yhdistämistä olisi arvioitava myös perustuslaillisesta näkökulmasta.

Työryhmän enemmistö katsoo, että eduskuntavaalit ja europarlamenttivaalit olisi järkevää yhdistää kertaluonteisesti vuonna 2019, mikäli europarlamenttivaalit toimitetaan viimeistään toukokuussa. Esityksellä eduskuntavaalien siirtämiseksi europarlamenttivaalien yhteyteen ei välttämättä ole edellytyksiä, koska asiaan liittyy perustuslaillisia näkökohtia ja koska asiasta ei ole parlamentaarista yksimielisyyttä. Näin ollen työryhmä jättää oikeusministerin harkittavaksi, onko esitystä vaalien yhdistämisestä tarkoituksenmukaista viedä eteenpäin.

Avainsanat

vaalit, demokratia
 
Sivun alkuun |