Etusivu » Toiminta ja tavoitteet » Arkielämään liittyviä säännöksiä

Arkielämään liittyviä säännöksiä

Oikeusministeriö valmistelee yksilöiden ja yhteisöjen oikeudellista asemaa koskevan keskeisen lainsäädännön. Ministeriön vastuualuetta ovat esimerkiksi perhe- ja perintöoikeus, sopimus- ja vahingonkorvausoikeus, kuluttajansuoja ja yhtiöoikeus.

Arjen oikeussuhteisiin vaikuttavat monenlaiset muutokset. Elämäntyylit ja arvot moninaistuvat ja perinteiselle ydinperheelle vaihtoehtoiset perhemuodot yleistyvät ja perhesuhteet kansainvälistyvät. Myös yritystoiminta kansainvälistyy edelleen voimakkaasti ja rajat ylittävä kuluttajakauppa lisääntyy. Kotitalouksien velkaantuminen ja siihen liittyvät velkaongelmat ovat lisääntyneet.

Lakihankkeet

 
Julkaistu 30.10.2015
Sivun alkuun |