Etusivu » Toiminta ja tavoitteet » Lait ja lainvalmistelun kehittäminen

Lait ja lainvalmistelun kehittäminen

Eduskunnan säätämät lait valmistellaan eri ministeriöissä sen mukaan, minkä ministeriön toimialaan asia kuuluu. Oikeusministeriö valmistelee yhteiskunnan peruslainsäädännön. Ministeriön erityisenä tehtävänä on koko valtioneuvoston lainvalmistelun kehittäminen. Tavoitteena on parantaa säädösvalmistelua ja sen tuloksena syntyvien säädösten laatua.

Hyvä lainsäädäntö on oikein kohdentuvaa, johdonmukaista ja ymmärrettävää. Tähän pyritään mm. hallituksen säädösvalmistelun koordinointia ja säädösten vaikutusten arviointia kehittämällä.

Selkeä ja ajan tasalla oleva lainsäädäntö vähentää yrityksille ja kansalaisille aiheutuvia kustannuksia, valtion ja kuntien hallintobyrokratiaa sekä tuomioistuinten jutturuuhkia.


 
Julkaistu 2.7.2015
Sivun alkuun |