Demokratiapalkinto

Demokratiapalkinto on oikeusministeriön joka toinen vuosi jakama 10 000 euron arvoinen palkinto, joka myönnetään demokratiaa edistäneille tahoille. Demokratiapalkinnon avulla halutaan kiittää kansalaisyhteiskunnan toimijoita, pyritään lisäämään tietoa kansalaisyhteiskunnasta sekä löytämään hyviä käytäntöjä aktiivisen kansalaisuuden tukemiseksi.

Demokratiapalkinnon teemana vuonna 2017 on kumppanuus. Palkinto jaetaan kolmelle kansalaisyhteiskuntaa edustavalle tahoille tai toimijalle 30. maaliskuuta osana Suomi 100 –juhlavuoden Demokratiaviikkoja.

Demokratiapalkinnon koordinoinnista vastaa oikeusministeriön demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö. Vuonna 2017 palkinto myönnetään yhteistyössä valtiovarainministeriön, Yleisradion, Suomen Kuntaliiton, Maaseutupolitiikan neuvoston ja Suomen Yrittäjien kanssa.

Tänä vuonna Demokratiapalkinnolla halutaan vahvistaa kumppanuuteen perustuvaa toimintakulttuuria, ja kiittää kumppanuuksien kehittämisen parissa työskenteleviä. Palkinnon saajaksi toivotaan erilaisia ehdotuksia. Ehdokkaan toiminta voi liittyä esimerkiksi jonkin palvelun järjestämiseen uudella tavalla, yhteisöllisyyden vahvistamiseen, lähidemokratiaan, harrastusmahdollisuuksiin, vapaaehtoistoimintaan, työllistämiseen, arjen turvallisuuden parantamiseen tai maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseen. Ehdotuksia palkittavista otettiin vastaan 16.1.–17.2.2017.

Demokratiapalkinnon valitsijaraatiin kuuluvat jääkiekkovalmentaja Jukka Jalonen ja näyttelijä, professori Elina Knihtilä. Raati valitsee kaksi palkittavaa. Kolmas palkittava valitaan maaliskuun alussa yleisöäänestyksellä Otakantaa.fi -palvelussa. Äänestys tapahtui osoitteessa: https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/144/ .

Demokratiapalkinto 2017 säännöt ja kriteerit (pdf, 0.44 Mt)

Rekisteriseloste (pdf, 0.18 Mt)

Ensimmäinen Demokratiapalkinto jaettiin vuonna 2011

Valtioneuvoston periaatepäätös demokratian edistämisestä Suomessa (4.2.2010) linjasi, että kansalaisyhteiskuntaa ja sen merkitystä tehdään tunnetuksi perustamalla vuosittainen demokratiapalkinto, joka voidaan myöntää kansalaisvaikuttamista, vapaaehtoistyötä tai osallisuutta edistävälle hankkeelle, toimenpiteelle, toimijalle tai innovaatiolle. Demokratiapalkinto myönnetään vuosittain eri teema-alueelle.

Demokratiapalkinto jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 2011, jolloin sen sai viisi ansioitunutta suomalaista vapaaehtois- ja kansalaistoimijaa. Vuonna 2012 palkittiin lasten ja nuorten osallistumismahdollisuuksien toteutumista edistävää toimintaa. VUonna 2014 palkinto myönnettiin lähidemokratian edistämisestä.

Yhteyshenkilö(t)

Erityisasiantuntija Maria Wakeham-Hartonen, puh. 02951 50416
Asiantuntija Laura Keski-Hakuni, puh. 02951 50289
Oikeusministeriö, demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@om.fi

 
Julkaistu 30.3.2017
Sivun alkuun |