Kielellisten vaikutusten arviointi

Säädösehdotuksen tai päätösehdotuksen valmistelijan on arvioitava, miten esitys vaikuttaa kielellisten oikeuksien toteutumiseen lähitulevaisuudessa ja useamman vuosikymmenen tähtäimellä.

  • Säädösvalmistelussa kielellisten vaikutusten arvioinnin tulokset tulee esittää tiivistetysti hallituksen esityksen Vaikutukset viranomaisten toimintaan ja Muut yhteiskunnalliset vaikutukset -osioissa.
  • Kun valmistellaan hallintopäätöksiä, jotka muuttavat organisaatiota tai aluejakoa taikka virkapaikan sijaintia, kielelliset vaikutukset tulisi selvittää hallintolain 31 §:ssä säädetyn viranomaisen selvittämisvelvollisuuden nojalla.


Oikeusministeriö on päivittänyt ohjeen kielellisten vaikutusten arvioinnista. Tämä ohje koskee säädösehdotusten kielellisten vaikutusten arviointia kansalliskielten osalta. Ohjetta voidaan käyttää myös arvioitaessa vaikutuksia saamen kielen ja muiden kielten käyttömahdollisuuksiin.

Oikeusministeriön ohje kielellisten vaikutusten arviointiin (26.10.2016) (pdf, 0.28 Mt)

Säädösehdotusten vaikutusten arviointi. Ohjeet (linkki julkaisuun)

Kielellisten vaikutusten ennakkoarviointi lainsäädännön ja hallinnon muutosten valmistelussa (linkki julkaisuun)


Esimerkkejä kielellisistä vaikutusarvioinneista

  • HE 45/2009, Käräjäoikeuslain ja tuomareiden nimittämisestä annetun lain 12 §:n muuttamisesta.
  • HE 220/2009, Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta, kohta 4.

Lisätietoja

Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö
Kieliasiainneuvos Corinna Tammenmaa
Ylitarkastaja Vava Lunabba
sähköposti: etunimi.sukunimi@om.fi

 
Julkaistu 30.11.2016
Sivun alkuun |